• 24/11/2021
ХИ-резервоар-3 (1)

Хидроизолация на резервоар

Spread the love

Резервоарите имат предназначението да складират големи количества вода за пиене, напояване, за производство.

ЕзероЗа да ги запазите като ефективни и дълготрайни решения, трябва да се погрижите самите стени, подове, тавани и всички функционални части на резервоарите да бъдат много добре хидроизолирани.

Там където има много вода, има нужда и от правилно съхранение на тази вода. Затова като най-ефективно решение се счита използването на специфични хидроизолационни материали за дадения вид резервоар. Той може да бъде вкопан, може да е построен специално на по-високо равнище, може да е от специфичен вид материал; може да е на място където е единственото решение за съхранение на вода.

Когато се прави хидроизолация на резервоар за питейна вода, всички използвани материали са преминали през строги тестове за сертифициране. Редом с това, там където има много вода, има нужда конструкцията да е защитената от хидростатичното налягане, което също предполага много високо качество на хидроизолационните материали.

За изграждането на резервоар за вода е необходима не само правилно проектирана конструкция, но и прилична хидроизолационна система, за да се устои на налягането на водата както под земята, така и от вътрешността на резервоара. Отстраняването на повреди в резервоарната цялост може да бъде значително по-скъпо, отколкото инсталирането на подходяща хидроизолационна система.

Схема на изпълнение

Анализира се вида резервоар откъм конструкция, местоположение, предназначение. Определят се възможните проблеми, които може да възникнат в краткосрочен и дългосрочен план.

Търси се решение спрямо видя конструкция и най-вероятните проблеми. На тази база се избират най-подходящите хидроизолационни продукти.Подготвят се основите и повърхностите за хидроизолация. Приготвят се инструментите и материалите. Започва се изграждането на хидроизолационната система отвътре на резервоара и се следва систематичен подход до завършване изпълнението.


Ползите при хидроизолация на резервоар 

  • Цялостна хидроизолация на съоръжението
  • Дълготрайност и издръжливост
  • Запазване на качествата на водата в резервоара според това, за което е предназначена
  • Еластичност с цел да се устоява успешно на разширения или контракции на материята изграждаща дъното, стените и тавана на резервоара.
  • Правилно проектираната конструкция на резервоара не може да се очаква да бъде изцяло устойчива. Навлизането на влага в стените е вероятно, когато има леки  структурни движения; хидроизолация компенсира несъвършенствата дори и на най-надеждно изпълнените съоръжения.

Как се избира хидроизолация на резервоара?

За разлика от други видове хидроизолация, която може да се направи по избор на собственика с цел по-добра защита на дадено пространство, при ре

Езеро

Какво трябва да знам за хидроизолация на резервоари?

зервоарите нещата са по-различни. Там изолацията трябва да е проектирана преди самото изпълнение, така че резервоарът по никакъв начин да не се замърси от външно въздействие както и конструкцията да е изолирана отвътре навън.

Същественото за успешна хидроизолация е, стените и подът на резервоара да се проектират и изпълнят правилно, така че да са статично ефективни, за да издържат на хидростатичното водно налягане.

Трудно ли се прави хидроизолация на резервоар?

Там където ще се съхранява вода има много строги изисквания. Затова при направата на този вид изпълнения, се спазват много повече правила отколкото при други обекти. Конкретно предизвикателството е  самото изпълнение, така че да се спазва съотношението конструкция-изолация,  както и подбора на хидроизолационните продукти.